Filmzakenbannercopy
item1a
voorkantrapportvoorsite
item3
voorkantrapportvoorsite voorkantrapportvoorsite
voorkantrapportvoorsite

Makers op waarde geschat is een onderzoek dat in opdracht van het Nederlands Filmfonds is gedaan.

Er is onderzocht of de beoordeling van subsidieaanvragen geobjectiveerd kan worden zodat deze niet langer volledig afhankelijk is van collegiale toetsing.

Het rapport presenteert als antwoord hierop het beoordelingsinstrument Makers op Waarde Geschat. Dit instrument brengt het talent van makers in kaart zodat ze op maat beoordeeld kunnen worden. Het doel is vervolgens het talent de mogelijkheid te geven zich technisch en artistiek interessant te laten ontwikkelen. Het rekenmodel waarmee talent wordt gewaardeerd is samen met prof. dr. R.J. Boucherie van Universiteit Twente ontwikkeld.

Het rapport downloaden of per e-mail opvragen.

ENGLISH:

Makers op Waarde Geschat is a study commissioned by Dutch Film Fund. It gives answer to the question whether there are ways to formalize the assessment of grant applications so that it is no longer solely based on peer review.

The report presents an assessment tool which is developed together with Prof. RJ Boucherie, University Twente.

Het rapport stamt uit 2009. Het Nederlands Filmfonds besloot naar aanleiding ervan te onderzoeken hoe de bevindingen in praktijk gebracht konden worden. En toen kwam er een nieuw bestuur. Sindsdien ligt het rapport op een stapel Zie de toenmalige aankondiging

FilmfondstekstMakersopWaardeGeschat
 HOME
voorkantrapportvoorsite item3 voorkantrapportvoorsite